Monday, August 20, 2012

சிற்பம்


கடற்கரை மணலும் காட்சி பொருளானது
கலைஞனின் கை வண்ணத்தால்...

No comments:

Post a Comment

1008 லிங்கம்

1 அகர லிங்கம் 2 அக லிங்கம் 3 அகண்ட லிங்கம் 4 அகதி லிங்கம் 5 அகத்திய லிங்கம் 6 அகழ் லிங்கம் 7 அகில லிங்கம் 8 அகிம்சை லிங்கம் 9 அக்னி ...